Žinių patikrinimas

Rugsėjo 28 dieną tyrinėjome, ką prisimename iš praeitų metų. Visose klasėse vyko žinių patikrinimas. Žiūrėjome, koks vaikų kalbos lygis, istorinės žinios. Mūsų mažiausieji buvo kalbinami asmeniškai, atskirame pokalbyje bendraujant lietuviškai. Didžiausieji puikiai dorojosi su užduotimis, puikiai atliko istorijos testą.

Mažieji taip pat žaismingai ir detaliai su mokytoja analizavo eilėraštį „Rudenėja“, taikant mokomuosius žaidimus ir užduotis susipažino su miško gėrybėmis, miško gyvūnėliais ir kitais miško ir girių objektais. Vyresnieji buvo užsiėmę žinių patikrinimu, kai kurios vyresniųjų klasės pamokos pabaigoje keliavo į lauką ir pievoje, skambant grupės ,,kamanių šilelis” dainai ,,minotaurai” atliko baltišką meditaciją, klausėmės gamtos garsų ir savęs. 

 „Milžiniškas literatūros ir meno vaidmuo ugdant laisvą, kūrybingą, aktyvią asmenybę. <...> Be gilios dvasinės kultūros, be gražaus, prasmingo gyvenimo siekimo nėra ir asmenybės,“  rašė Just. Marcinkevičius.

Lithuanian School