Paskutinė mokslo metų diena

Šiandien atsisveikinome su mokytojais, su mokykla iki rugsėjo pirmosios.

Į mokslo metų pabaigos koncertą suskrido visokiausių paukštelių. Koncertas prasidėko šokių kompozicija ,,Mūsų medžiuos paukšteliai čiulbėkit". Visos koncerto dainos, ratėliai, šokiai buvo skirti paukščiams. 

Už puikų koncertą nuoširdžiai dėkojame muzikos  mokytojai Viktorijai Zaborienei, šokių mokytojai Eglei Parker. Už koncerto vedimą dėkojame Elijos ir Dariaus mamytei Vilijai Tell.

Šiandien sveikinome Joną Sujetą ir Kristupą Vorobjovą su aštuntos klasės baigimu.

Šiandien pasveikinome  Rachel Bartunek ir Izabelę Vilimas už rašinio konkurse laimėtas prizines vietas.

Šiandien pasidžiaugėme, dovanojome knygeles tiems mokiniams, kurie skaitė lietuviškas knygeles.

Po šventės žaidėme su tėveliais, nes jiems buvo skirta popietė ,,Žaidžiu kartu su tėveliu"

Nuoširdžiai dėkojame visiems tėveliams, mokiniams, mokytojams už puikius trečiuosius mokslo metus.

Gražios, saugios vasaros visiems.

Simonas Falkauskas