Padėkos mišios Šiluvos koplyčioje

Sekmadienį mokyklos tėveliai ir mokiniai, pasipuošę tautiniais kostiumais, dalyvavo Šiluvos koplyčios  50 -mečio padėkos mišiose - minėjime. Tai buvo ypatingai iškilminga  diena, kuri  sujungė išeivijos lietuvius į darnią visumą maldai ir bendrai giesmei. Didingas jungtinis choras,  nuostabiai atliekamos giesmės, lietuvių gausa dar kartą įrodė, kad lietuvių bendruomenė JAV iš kartos į kartą perduoda gražiausias vertybes: kultūrinį palikimą, tikėjimą, bendrystę, nuoširdumą, pasiaukojimą, laisvės džiaugsmą. Dėkojame visiems mokyklos bendruomenės nariams už buvimą kartu.

Lithuanian School