Teatras mokykloje – Mokymo būdas

Mokykloje svečiavosi Iš Vilniaus atvykę teatro “Teatriukas” aktoriai Dalia Mikoliūnaitė ir Žilvinas Ramanauskas. Jie žaismingai pravedė vaikučiams muzikinę vaidybinę pamokėlę. Smagiai visi drauge dainavome, vaikučiai trepsėjo, plojo, šoko – buvo linksma.

Vyresniųjų klasių mergaitės mažiesiems skaitė ir inscenizavo pasaką ‘Katinėlis ir gaidelis”. Tai labai puikus projektas, kurio praktinę naudą jau visi supratome. Juk skaityti tik sau - nėra taip įdomu, daug smagiau tai, ką moki, perduoti kitiems.

Mokytoja Laima sėkmingai pradėjo savo pirmąją darbo dieną mokykloje, susipažino su vaikais, ištyrė jų kalbos lygį ir mokė naujų žodžių, kalbėjosi, bendravo, išklausė vaikų pasakojimus, jų  nuomonę.

Žvirbliukų mokytoja Aušra Nativi, sugrįžusi mokyti savo mokinukų, teigia: „Mano pagrindiniai ugdymo prioritetai yra ugdyti  vaikučių socialinius gebėjimus sudarant sąlygas jiems bendrauti, pratintis susitarti; ugdyti pažintinius gebėjimus, skatinant juos tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti, stebint pasirinktus daiktus ir reiškinius; bei plėtoti komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus reikšti mintis, išsakyti nuomonę, klausytis įvairių tekstų, atpasakoti ir kurti.

Išsiaiškinome naują Žodžių žiedyno žodį „išmintis“, aptarėme, koks žmogus yra išmintingas. Mokiniai dalijosi gražiomis mintimis, kokie išmintingi jų tėvai, seneliai. Supratome, kad išminties reikia mokytis iš vyresniųjų.

Po pamokų skubėjome į LR ambasadą, kur „Teatriuko“ aktoriai parodė  muzikinį - edukacinį spektaklį „Žalia gyva“. Teatrališkai dieną pradėję, teatrališkai ir pabaigėme.

Lithuanian School