Mokyklos bibliotekos atidarymas ir Vašingtono knygų mugė

Šį šeštadienį mokytoja Marija iškilmingai kreipėsi į mokyklos bendruomenę Martyno Mažvydo ,,Katekizmo" žodžiais:

,,Broliai, seserys, imkit mane ir skaitykit
Ir tatai skaitydami permanykit:
Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turėti,
Ale to negalėjo nė vienu būdu gauti..."

Mokytoja pasisveikino su devintokais ir pasakė, kad dabar ji skaito D.Šarakauskaitės eilėraščių knygą ,,Medžiai mano tėvai", paklausė, ką jie skaito.

Tomas skaito A.Vaičiulaičio ,, Valentiną", Vaidas - Just Marcinkevičiaus ,,Dienoraštį be datų", Herkus - R.Granausko ,,Su peteliške ant lūpų", o mokytoja Ilona JAV LB laikraštį ,,Draugas"

O ką Jūs skaitote? Nuskambėjo klausimas mokyklos bendruomenei. 

Smagu buvo žiūrėti į mokinių susikaupusius veidus, kai rinkosi knygeles. Pasidžiaugė tėveliai, kad mokykla atlieka knygnešių vaidmenį, nes ne visi dažnai gali nuvykti į Lietuvą ir nusipirkti knygų. O skaityti reikia būtinai.

 

Lithuanian School