Užsienio lietuvių skyriaus sveikinimas

Mielieji,

Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – šventas Velykas.

Tegul prisikėlimo žinia ir vis aukščiau kylanti saulė tepripildo Jus tikėjimo, džiugesio, vilties ir meilės!

Užsienio lietuvių skyriaus vardu,
Virginija Rinkevičienė

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokės.
Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo,
Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto.
Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė
Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė.

Kristijonas Donelaitis

Lithuanian School