Pirmosios nuotolinės pamokos apie baltų kalbas ir pirmąją lietuvišką knygą

Rugsėjo 27 d. 9 val. (16 val. Lietuvos laiku) įvyko dvi nuotolinio mokymo pamokos. Pamokose dalyvavo trys mokiniai – Getrūda Granickaitė, Vaidas Valys ir Tomas Sujeta. Pirmoje pamokoje mokiniai sužinojo, kaip yra skirstomos kalbos. Išsamiau buvo aptartos baltų kalbos, išsiaiškinta, kuriose teritorijose gyveno baltų gentys, kurios baltų kalbos yra mirusios, kuo lietuvių kalba skiriasi nuo latvių kalbos. Sužinoję latvių ir lietuvių kalbų garsinius skirtumus, mokiniai be žodyno sėkmingai į latvių kalbą išvertė žodžius: langas, penki, gervė, žirgas, žemė, kitas, kietas. Įdomu, kad kai kurie latviški žodžiai, iš pirmo žvilgsnio labai panašūs į lietuviškus, turi visai kitokias reikšmes, pavyzdžiui, latv. debess yra ne „debesis“, o „dangus“, o dejot – ne „dejuoti“, o „šokti“.

Antroje pamokoje buvo kalbama apie pirmąją lietuvišką knygą – Martyno Mažvydo „Katekizmą“, jos svarbą lietuvių kalbai. Mokiniai sėkmingai iššifravo pratarmės akrostichą ir surado paslėptą „Katekizmo“ autoriaus vardą ir pavardę. Remiantis viena ištrauka, buvo aptarta, kuo M. Mažvydo kalba skiriasi nuo dabartinės kalbos.

 

Lithuanian School