Įvyko mokyklos tėvų visuotinis susirinkimas

Šį šeštadienį įvyko ir visuotinis tėvų susirinkimas. Susitikę su tėvais pabrėžėme, kad tėvų ir ugdytojų pavyzdys yra viena svarbiausių veiksnių, plėtojant vaiko tautinį identitetą. Aptarėme, kas yra besimokanti organizacija, kokios yra joje bendravimo formos. Citavome M.Fullan, kad ,,juo labiau tėvai susiję su vaiko ugdymu, juo labiau jie gali paveikti jo laimėjimus".

Susirinkime kalbėjome apie mokyklos darbo planą, apie mokyklos projektus, apie vertybes, apie integruotą, diferencijuotą ir individualizuotą mokymą, apie modernią mokyklą. Pristatėme tėvams prasidėjusį projektą ,, Gintariniai karoliukai". Mokiniai už padarytus gerus darbus turi rinkti gintarėlius ir vertis karoliukus. Mokslo metų pabaigoje pamatysime, kiek gerų darbų padarėme. Pasidžiaugėme pirmu mokyklos laikraštuko ,,Atžalynas" numeriu.

Palinkėjome mokyklos bendruomenei pakankamai skirti dėmesio tarpusavio santykiams, kad galėtume sakyti: su meile einame į šią mokyklą.

Lithuanian School