Pradedamas vertinti individualus mokinių lietuvių kalbos žinių lygis

Šį šeštadienį mokytojai susitiko su tėveliais, pristatė klasių programas, aptarė mokymosi procesą.
Mokykloje pradedamas vertinti individualus mokinių lietuvių kalbos žinių lygis.

Šių mokslo metų registracija baigta.

Lithuanian School