Mokytojų pasitarimas ,,Neformalusis vertinimas...

2015 metų rugpjūčio 15 dieną įvyko mokytojų pasitarimas ,,Neformalusis vertinimas. Kaip stebėti mokinius, formuluoti klausimus, planuoti pamokas". Mokytojai aptarė veiksmingos pamokos žingsnius, diskutavo, kokia turi būti aplinka, kurioje yra įdomu, smagu. Kalbėjo apie teminius planus, vadovėlius, pratybų sąsiuvinius. Pateikė idėjas mokyklos kalendoriui, šventėms. Aptarė pirmosios mokslo dienos šventę.

Simonas Falkauskas