Pradeda darbą nauja mokyklos direktorė

Š.m. liepos 20 d. Lietuvių mokyklos Vašingtone valdyba mokyklos direktore paskyrė Iloną Verbušaitienę.

Sveikiname bei didžiuojamės Jūsų profesionalumu puoselėjant lietuvių kalbą, papročius ir tradicijas. Linkime Jums daug ištvermės ir sėkmės

Mokyklos valdyba

Simonas Falkauskas