Kvietimas į šventę

Mielieji, 

Išlydėjęs vasarą rugsėjis
Beldžiasi į dar šiltas duris,
Sako: ,,Aš esu rudens nešėjas,
O tu, vaike, būki mokinys! “

Paslapčių aplinkui milijonai,
Kas padės įminti šias mįsles?
Į pasaulio pažinties kelionę
Mokytojai mokinius nuves.

Tegul bus tas skubantis rugsėjis
Mums visiems darbštumo pavyzdys.
Jis žiemkenčių atkaklus sėjėjas
Ir mokyklon kviečiantis šauklys.

Rudens darbai/ Stasė Valužienė

Lietuvių mokykla Vašingtone kviečia vaikučius, tėvelius, senelius į mokyklos atidarymo švetę, kuri įvyks rugsėjo 12 dieną, 12 val.

Mokyklos adresas:

543 Beulah RD NE
Vienna, VA 22180

Su meile! Lietuvių mokyklos Vašingtone bendruomenė

Simonas Falkauskas