Mokyklos bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose Trijų Karalių bažnyčioje Vašingtone

Sekmadienį, gruodžio 13 dieną Vašingtono lietuvių bendruomenė rinkosi į šv. mišias, į Trijų Karalių ( Epiphany) bažnyčią, kuri yra Vašingtono senamiestyje.

Į mišias skubėjo irmūsų mokyklos mokinukai, tėveliai ir mokytojai,  ir Kristijono Donelaičio mokyklos bendruomenė.

Abi mokyklos buvo paruošusios šventines programėles. Susirinko pilna bažnyčia žmonių.
Mišias aukojo monsinjoras Rolandas Makrickas. Po mišių mokyklų bendruomenės pradžiugino Vašingtono lietuvių bendruomenę gražiomis kalėdinėmis giesmėmis.

Visų, kurie susirinko į mišias, nuotaika buvo pakylėta. Monsinjoras R.Makrickas padėkojo mokykloms už gražią Kalėdinę programą, pasidžiaugė, kad ,,susirinkusieji džiaugėsi ir dėkojo už Kalėdų dvasią,kurios galėjo pasisemti iš atliktų giesmių, iš vaikų šypsenų ir puikios nuotaikos". Kunigas palinkėjo visiems, kad ši ,,Kalėdų dvasia ir gerumas lydėtų jus visuose kilniuose darbuose ir sumanymuose". Prasmingas ir gražus buvo sekmadienis.

 

Lithuanian School