Ar taisyklingai kalbu? Nuotolinės pamokos apie kalbos kultūrą.

Gruodžio 13 d. vyko nuotolinės pamokos apie lietuvių kalbos tvarkybą, taisyklingumą. Pamokos pradžioje mokiniai pristatė surinktus įdomiausius faktus apie žymiausią lietuvių bendrinės kalbos tvarkytoją – Joną Jablonskį, parinko labiausiai patikusių kalbininko naujadarų. Pamokoje mokiniai buvo supažindinti su kalbos norminimo ir tvarkybos, kalbos ugdymo ir priežiūros valstybinėmis institucijomis: Valstybine lietuvių kalbos komisija, Valstybine kalbos inspekcija ir kalbos tvarkytojų institucija.

Mokiniai atliko leksikos ir gramatikos vartojimo užduočių. Pavyzdžiui, aiškinosi, kuriuose sakiniuose tinkamai pavartoti sangrąžiniai veiksmažodžiai rastis ir gautis, kada vartotinas prieveiksmis matomai, prielinksniai ant, pas. Taip pat aiškintasi ir žodžių darybos dalykai – kaip sudaromi gyventojų pavadinimai iš valstybių ir Lietuvos miestų ir miestelių vardų. Sužinota, kad Kinijos gyventojai – kinai, o Brazilijos – brazilai, Plungėje gyvena plungiškiai, Telšiuose – telšiškiai, Anykščiuose – anykštėnai, arba anykštiečiai , Šeduvoje – šeduviai.

Pamoką vedė mokytojas Robertas Gedrimas

 

Lithuanian School