Aptartas bendradarbiavimas su Naujosios Akmenės biblioteka Lietuvoje

Gruodžio 17 d. "Lietuvių mokyklos Vašingtone" taryba aptarė bendradarbiavimą su Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktore Zita Sinkevičiene.

Biblioteka yra laimėjusi Lietuvos naciolinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „InternetinėsliteratūrinėssvetainėssukūrimasViešojojebibliotekoje“. Šio projekto tikslas - reprezentuoti ir skeisti informaciją apie Akmenės krašto literatus, apie žymius kultūros žmones, kilusius iš Akmenės krašto, apie jų leidžiamas knygas, rašomą poeziją, biografijas, sukuriant literatūrinę svetainę.

Šioje svetainėje bus patalpinama ir"Lietuvių mokyklos Vašingtone" mokinių, mokytojų kūryba, sklaida apie literatūrinius renginius ir lietuvybės puoselėjimą. Planuojama supažinti mokyklos bendruomenę su Akmenės kraštu, kultūra, bibliotekos darbu.

Tikimės intelektualaus ir kūrybinio bendradarbiavimo.

Lithuanian School