Lietuvos maltiečių akcija „Mažoj širdelėj – didelės idėjos“

Padėkime Lietuvos mažųjų idėjoms užaugti

Vaikams turėtume duoti du svarbiausius dalykus gyvenime – šaknis ir sparnus. Šaknys – tai namai, šilti, laukiantys. Sparnai – tai meilė, kad mažieji augtų saugūs. Tačiau taip jau atsitinka, kad šeimoje neretai pritrūksta tos meilės, ir mažiesiems tenka ieškoti svetimų pagalbos.

Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT) Lietuvoje vykdo vaikų paramos akciją „Mažoj širdelėj – didelės idėjos“, kurios metu sunkiai gyvenančių šeimų vaikams renkamos lėšos ir mokykliniai reikmenys. Siekiame, kad nepasiturintys mokiniai galėtų tinkamai pasiruošti mokslams, kad maltiečių vaikų dienos centruose gautų šilto maisto, paruoštų pamokas, saugūs sulauktų autobuso namo, kartu su bendraamžiais rašytų ir sportuotų, kad išsipildytų jų viltys ir nudžiūtų ašaros...  

Per metus du nauji maltiečių vaikų dienos centrai

Šiuo metu maltiečiai turi įkūrę 12 vaikų dienos centrų ir 2 atvirus jaunimo centrus. Ir visus juos lanko net daugiau nei planuota vaikų iš socialines ar finansines problemas patiriančių šeimų. O tokių šeimų Lietuvoje nemažėja, tad, kad ir kaip būtų gaila, vaikai į dienos centrus prašosi ne tik dėl įdomių užsiėmimų, o dažniausiai tam, kad gautų pavalgyti. Mes, maltiečiai, išgirdę klausimą, kaip sekasi, atsakome – deja, plečiamės. Štai per vienerius metus – nuo vienos vaikų paramos akcijos iki kitos – atidarėme 2 naujus vaikų dienos centrus. Abu Žemaitijoje – Užventyje ir Telšiuose, kur didelis nedarbas, kur daugelis jaunų šeimų gyvena iš pašalpų.

Neseniai duris atvėrusį Užvenčio vaikų dienos centrą šiuo metu lanko 32 mokiniai nuo 7 iki 11 metų, nors buvo planuota priimti tik 25 vaikus. To priežastys įvairios – vieni mažieji įsiprašė kartu pabūti su broliais ar sesėmis, kitus priimti paprašė seniūnija, nes iškilo grėsmė, kad vaikai bus paimti iš šeimos. O kaip visus pamaitinti, jei maitinimas buvo suplanuotas tik tam tikram skaičiui mokinių. Į pagalbą skuba mokyklos valgyklos moterys, juk jos irgi mamos... Jos, ruošdamos maltiečių centro vaikams pietus, pagamina vieną kitą papildomą sriubos lėkštę ar skalsiau padalina antrąjį patiekalą. Esame apskaičiavę, kad vidutiniškai centruose vieno vaiko maistui galime skirti 50 centų. Ir tokie pinigai paskirstomi dviem maitinimams – pavalgę šiltus pietus, vaikai apie 16 val. vėl nori užkąsti, juk ne visi jie gaus sočiai pavalgyti grįžę namo...

Telšiuose maltiečių vaikų dienos centras atidarytas tik šią vasarą. Ir jis kitoks nei kiti – čia centrą lanko dvi vaikų pamainos. Nuo 8 val. ryto iki pietų būna mažieji – nuo 2 iki 7 metų vaikučiai, o po 12 val. jau renkasi mokiniai. Taip susiklostė natūraliai – tiesiog socialinės rizikos šeimų vaikai prieš pamokas atveda jaunesnius brolius ir sesutes pas maltiečius, po mokslų ateina patys, visi kartu pavalgo ir praleidžia popietę. Taip pas maltiečius auga visų amžiaus grupių vaikai. Auklėtoja Vaida pasakoja apie 4 vienos šeimos atžalas – 3 broliukus ir sesutę. Broliai eidami į mokyklą palieka mažąją darželio grupėje, o po pamokų atlekia patys ir „vyriškai“ globoja sesę. Visais šiais vaikais rūpinasi viena mama, tad šeimai reikia pagalbos. Štai vienas iš brolių 10 m. Kevinas yra itin gabus dailei, bet lėšų jo lavinimui visai nėra.

Maltiečiai gerus darbus daro ir pagalbą teikia per visą Lietuvą –  miestuose ir miesteliuose turime 40 grupių, kur globojame senelius, vaikus, neįgaliuosius ir žinome visų jų poreikius. Juk kas geriau nei vietiniai gali suprasti šalia gyvenančių kaimynų problemas: kur sunkiai verčiasi daugiavaikė šeima, kur pagalbos reikia našlaičiams ar ligos pakirstiems vaikams. Iš viso maltiečiai globoja 1700 vaikų iš socialiai remtinų, daugiavaikių šeimų, našlaičių, negalią ar specialių poreikių turinčių mažųjų. Kad dėl savo skurdžios padėties mokyklose jie nesijaustų atstumti, nepatirtų patyčių, net smurto. Tokiems vaikams pagalba iš šalies – tai galimybė pasijausti geriau: gražiau apsirengti, turėti mokyklinius reikmenis, nebadauti. Žinoma, atsiras besistebinčių – o ką daro socialiniai darbuotojai, savivaldos atstovai. Nesiginčijame – jų pareiga reaguoti į šeimų problemas. Bet ką daryti vaikui, jei socialinių įgūdžių stokojantys tėvai nesusitvarko pašalpai ar maitinimui gauti reikiamų dokumentų, jei aplaidžiai dirbanti ar tiesiog dėl darbo krūvio visur nespėjanti socialinė darbuotoja nepastebi skurdą ar smurtą patiriančio vaiko ašarų. Juk mažasis valgyti nori šiandien ir kasdien, o mokyklinių batukų jam reikia jau šį rudenį. Mes neieškome kaltų, o stengiamės padėti ir spręsti bėdon patekusio vaiko problemas.

Dienos centruose vaikai atranda šeimos šilumą ir palaikymą

Džiaugiamės, kad  maltiečių dienos centruose mokytojos vaikais rūpinasi kaip mamos:  ne tik pavalgydina, padeda paruošti pamokas, bet ir moko elementarių higienos, bendravimo įgūdžių. Pavyzdžiui, Telšių centre auklėtojos pačios perrengia vaikus žmonių paaukotais švariais drabužiais, o nešvarius skalbia turima sena skalbimo mašina. Jos net paskatina vaikus iš namų atsinešti senus drabužius ir išsiskalbti centre. O Kelmėje, kur vaikai vasarą valgė miesto valgykloje, ten dirbančios moterys specialiai paserviruodavo pietų stalą ir paskatindavo vaikus valgyti su visais įrankiais, ko ne visi mažieji yra mokomi šeimose.

Štai Naujosios Akmenės maltiečių vaikų dienos centrą lanko vyresni vaikai – 9–10 klasių moksleiviai. Jie mokytojai patiki jautrias savo paaugliškas problemas – paprašo palaikyti taupomus pinigus, nes namuose dėl tėvų girtavimo jie nesaugūs, ir tariasi, ką už juos galėtų įsigyti. Viena mergaitė, kažkiek susitaupiusi paprašė mokytojos patarimo – ką galėtų įsigyti už juos. Abi kartu jos išrinko pirmą gyvenime papuošalą – mergaitei tai buvo didžiausias džiaugsmas, pirmas pačios įsigytas mielas daikčiukas. Taip mokytojos moko vaikus, kokia laimė ir laisvė yra gyventi iš savo uždirbtų pinigų, ne iš pašalpų, parodo vaikams, kad darbas yra vertybė.

Visų parama ir pagalba labai laukiama

Kviečiame visus prisidėti prie maltiečių vykdomos vaikų paramos akcijos – įmones, šeimas, organizacijas, pavienius asmenis. Visų, kieno širdyje atsiras meilės ne tik savam vaikui, pagalvojimo, ar visi vaikiukai į mokyklas išeis pilnomis kuprinėmis, turės ką pavalgyti, kur pasišildyti, prašome paaukoti. Tai galima padaryti per mokėjimo platformą „PayPal“, mūsų interneto puslapyje http://maltieciai.lt/aukoti/ Pervesti lėšas į Maltos ordino pagalbos tarnybos sąskaitą galima: DnB bankas, LT924010042400083985 (Swift Code: AGBLLT2X). Ačiū.

Lithuanian School