Tretieji metai – daug ar mažai?

pav.jpg

Trečius metus einantis vaikas vis dažniau ištaria šalia esantiems: AŠ PATS, nes jau sąmoningai supranta, ko nori, ir bando norą patirti, paleisdamas saugančią ranką.

Trečiasis Rugsėjis mokyklos bendruomenei – metas, kai...

TĖVAI jau beveik pažįsta vieni kitus, žino, kokia būna mokslo metų pradžia, ir kaip jie baigiasi..., ko mokoma mokykloje ir kaip išmokstama...., kas džiugina vaikus ir ką reikia nuolat priminti... Jie jau supranta, kaip svarbu, kad mokykloje sąmoningai būtų išgyvenamas lietuvybės pažinimo ir savasties džiugesys ir kartu būtų mokoma, taikant pažangiausias technologijas, be kurių vaikams nelabai įdomu...

MOKYTOJAI mokykloje jau dirba ne pirmus metus ir žino, kokie turės būti pamokų planai ir kokių vadovėlių, mokymo priemonių reikės išsikeltiems tikslams pasiekti...  ir kaip jie dirbs savo klasėse ir pamokose, kad žibėtų vaikų akys, tariant pirmą taisyklingą sakinį lietuvių kalba, deklamuojant eilėraštį, ar atveriant šalies, kurioje gal ir nebūta, istorijos, kultūros, gamtos paslaptis...

VAIKAI tikrai laukia susitikimo su draugais, su kuriais gera kartu būti, žino, kodėl jų mokytojai jiems  patinka ir kuri popamokinė veikla vėl džiugins ir bus įdomi... Jie labai nori nuotykių mokantis, laukia atradimų džiugesio ir slapta tikisi, kad mokykloje pirmiausiai būtų įdomu ir gera būti net ir savaitgaliais ...

Ir trečiasis rugsėjis  tai tikrai atneš... Ir mokykloje vėl vyks pamokos, ir bus mokymasis veikiant kartu... ir šurmuliuos šventės, ir bus kasdienybė, kurioje svarbu nepamiršti, kad...

Tretieji metai – tai metas, kai MOKYKLOS BENDRUOMENĖ sąmoningai turi tarti:  AŠ PATI galiu įsivertinti nueitą kelią,  permąstyti nuveiktus darbus ir kelti naujus ilgalaikius tikslus, įkvepiančius ir suburiančius ambicingai veikti toliau, kad mokykla būtų gera ir mokykloje būtų visiems gera....

Su Rugsėju, mielieji....

Doc. dr. Jūratė Valuckienė, Mokyklos tarybos narė

Lithuanian School