Mokyklėlėje nuotaikingas Vasario 16-osios minėjimas

Šiandien mokėmės, dainavom, šokom ir šventėme Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
Sugiedojome tautišką giesmę. Mokyklos bendruomenę su švente atėjo pasveikinti Lyra Puišytė - Bostroem, ministrė patarėja, Vašingtono LB pirmininkė Skaistė Rojutė.

Koncertą, skirtą Lietuvos gimtadieniui , pradėjo devintos klasės mokinė Gertrūda Just. Marcinkevičiaus eilėraščiu:

Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą,
išaugusį iš pelenų,
kaip savo rūpestį didžiausią,
kuriuo lyg vieškeliu einu...

Dainavome dainas, skaitėme eilėraščius apie Lietuvą. Pasveikinome Stepą, mūsų mokinį, su gimtadieniu.

Koncertą baigėme mokyklos daina. Žodžiai poeto  A.Matučio, muzika Zigmo Virkšo. Net keturis kartus dainavome šios dainos paskutinį posmą:

Tau , vaikuti, dovanoju
Ir brangiausią žodį:
LIETUVA!
Širdim ir lūpom
Nepaliauk kartoti.

Visa mokyklos bendruomenė dalyvavo Lietuvos Prezidentės paskelbtoje akcijoje ,,Vasario 16 - ąją švęskime linksmai ir išradingai".

Iš 100 balionų bandėme ,,parašyti" žodį LIE (geltonai) TU (žaliai) VA ( raudonai), bandėme sudėti ir Lietuvos vėliavą. Buvo smagu!

Po akcijos mokiniai paleido balionus:
-Su gimtadieniu, LIETUVA!

 

Lithuanian School