Gauta parama iš A. Kazickienės Atminimo Programos

Š.m. sausio mėn. Kazickų šeimos fondo ( KFF) valdybos posėdžio metu buvo nuspręsta remti “Lietuvių mokyklos Vašingtone” paraišką bei skirti lėšas iš A. Kazickienės Atminimo Programos mokyklos projektui įgyvendinti.

Nuoširdžiai dėkojame už paramą bei bendradarbiavimą.

 

Lithuanian School