Kelionė į Nacionalinę baziliką

Šį šeštadienį mokyklos 1 - 9 klasių mokiniai vyko į Nacionalinę baziliką ir susitiko su monsinjoru Rolandu Makricku lietuvių koplyčioje, kuri pašvęsta Šiluvos Dievo Motinos garbei. Monsinjoras papasakojo apie šventovės istoriją. Popiežius Pijus X 1913 metais palaikė Amerikos vyskupų mintį pastayti Dievo Motinai skirtą Nacionalinę baziliką ir skyrė piniginę paramą. Nacionalinės šventovės statyba prasidėjo 1920 metais. Prireikė 30 metų, kad bazilika būtų pastatyta. Dievo Motinai skirta Nacionalinė bazilika yra visos Amerikos katalikų simbolis.

Praėjus keleriems metams po bazilikos pastatymo, buvo nutarta joje įrengti įvairių tautybių koplyčių, kurių dabar yra apie 70. Pagrindinėje bazilikos dalyje yra įrengta ir lietuvių koplyčia, pašvęsta Šiluvos Dievo Motinos garbei. Tuo metu vyskupas Vincentas Brizgys papasakojo bazilikos vadovybei  istoriją apie Dievo Motinos apsireiškimą Šiluvoje, apie apsireiškimą lydėjusį dvasinį ir istorinį kontekstą. Šventovės vadovybė sutiko,  kad koplyčia būtų skirta Šv. Mergelei Marijai, garbinamai Šiluvoje. Koplyčia buvo pastatyta 1966 metais. Koplyčiai įrengti buvo pakviesti garsiausi to metų lietuvių architektai ir menininkai. Vytautas Kašuba sukūrė Marijos statulą, o Vytautas Kazimieras Jonynas sukūrė dvi įspūdingas mozaikas šoninėse sienose. Jose atsispindi Lietuvos krikščionybės istorija, Sibiro tremtiniai, mišios, aukojamos lageriuose. Albinas Elskus, mozaikų meistras, ypatingais simboliais išgražino likusias koplyčios dalis. Koplyčią puošia lietuviškas Vytis, Kryžių kalnas; lubose mozaikos vaizduoja svarbiausius Dievo Motinos atvaizdus Lietuvoje: Trakų, Žemaičių Kalvarijos, Pažaislio ir Vilniaus Aušros vartų. Monsinjoras Rolandas Makrickas pabrėžė, kad Vašingtone esanti lietuvių koplyčia savo grožiu, prasme ir reikšme nenusileidžia lietuvių koplyčiai, esančiai Vatikane.

Monsinjoras mokiniams kalbėjo apie Visų Šventųjų dieną ir apie Vėlines. Priminė, kaip svarbu yra daryti gerus darbus, nes mes save įamžiname šioje žemėje tik gerais darbais.

Nuoširdžiai dėkojame monsinjorui Rolandui Makrickui už ypatingą pamoką, už gražų palinkėjimą: ,,augti išmintimi ir amžinųjų vertybių pažinimu".

Lithuanian School