Mieli mūsų mokyklos mokytojai,

Pirmoji spalio savaitė Lietuvos mokyklose visada kupina šventinio šurmulio, nes švenčiama Tarptautinė mokytojo diena. Mokiniai sveikina mokytojus, renkamas Metų, Tautos, Mokyklos, Mylimiausias ir .... visoks kitoks mokytojas. Vieniems smagu sveikinti, kitiems – būti pasveikintiems ir švęsti mokymo džiaugsmą... Tarptautinės mokytojo dienos proga norisi ne tik pasveikinti mūsų mokyklos mokytojus, dirbančius nelengvą darbą, bet ir pasidalinti mintimis, kodėl jie, dirbantys Vašingtono lietuvių mokykloje, yra stiprūs ir atsakingi, t. y. – lyderiai, gebantys uždegti ir mokyti savo pavyzdžiu kitus...

Šiandien bet kurios mokyklos suole sėdi vaikas, kurį sociologai ir psichologai dažnai pavadina Z kartos atstovu, kurio kasdiena neatsiejama nuo išmaniųjų technologijų naudojimo sprendžiant tiek buities, tiek būties klausimus, pasitelkiant internetą tiek labai elementaraus, tiek sudėtingo atsakymo radimui. Ir tai nėra nei gerai, nei blogai. Taip tiesiog yra.  Jie – tai drąsi ir betarpiškai bendraujanti karta, kokie mes dar nebuvome. Ir jiems reikia mokytojo, kuris įkvėptų pamilti mokymąsi ir tai, kas tradicišką – rašytą žodį, o dar ir tėvų kalba, kuria nekalba daugelis šalia esančių bendraamžių.

Mokslininkų nuomone[1], mokytojo lyderystė yra galingas instrumentas, gerinantis mokymo ir mokymosi kokybę. Ji gali pasireikšti klasėje / pamokoje; už klasės / pamokos ribų, dirbant su kitais kolegomis ir mokiniais užklasinėse veiklose;  už mokyklos ribų veikiant vietos bendruomenėje ir t.t. Mokytojo lyderystė gali pasireikšti įvairiais, vienas kitą papildančiais, kartais susiliejančiais būdais[2], nes:

  • Mokytojas lyderis skleidžia, dalijasi mokyklos idėjomis, savo profesinius tikslus sieja su mokyklos pažanga, palaiko ir skleidžia asmeninės atsakomybės už mokyklos sėkmę idėjas.
  • Mokytojas lyderis organizuoja bendradarbiavimu grįstus procesus tam, kad galėtų padėtų kolegoms spręsti problemas, organizuoja diskusijas, skatina reikšmingus pokyčius mokykloje ir už jos ribų.
  • Mokytojas lyderis dalijasi su kolegoms turimais mokymo ištekliais, tam pasitelkdamas naujausias technologijas. Jis ragina kolegas padėti mokiniams tinkamai valdyti interneto erdvėje esamas žinias, naudojant socialines medijas skatinti bendradarbiavimu grįstą mokymąsi.
  • Mokytojas lyderis, vesdamas parodomąją pamoką, stebėdamas, konsultuodamas, padeda kitiems kolegoms diegti naujoves meistriško mokymo idėjas, o kurdamas mokymo strategijas skirtingų poreikių turintiems mokiniams, bendradarbiauja su šeimomis, bendruomene ir kolegomis.

O aš, be jokių mokslinių šaltinių, tik iš toli stebėdama mūsų mokyklose gyvenimą ir stebėtinai greitą pažangą, žinau, kad Jūs tokie visi esate.... Todėl su profesine švente, Gerbiamieji...

Mokyklos tarybos narė
Doc. dr. Jūratė Valuckienė

 

[1] Spillane, JP, Halverson, R. &Diamond, JB. (2004). Towards a theory of leadership practice: a distributed perspective. Journal of curriculum studies, vol.36, pp. 3–34;  Grant, C., Gardner, K. Kajee, F., Moodley, R., Somaroo, S. (2010). Teacher leadership: a survey analysis of KwaZulu-Natalteachers’.

 

[2] Gonzales, S., Lambert, L. (2014). Teacher leadership in professional development schools: Emerging conceptions, identities, and practices. Journal of School Leadership, vol. 11 (1), pp. 6–24; Kunnari,I., Ilomaki, L. (2014). Reframing teachers’ workf o reducational innovation. ROUTLEDGE. Taylor& Francis Group.

 

 

Lithuanian School