Sniego pūga Jonas- mokiniai mokėsi namuose

Šį šeštadienį pamokų nebuvo. Netikėtai mus aplankė sniego pūga Jonas. Užpustė takelius, keliukus ir kelius, mašinas, namus... Tiek sniego Virdžinijoje nebuvo 100 metų.

Mums jokios kliūtys nebaisios. Negalėjome susirinkti į mokyklėlę - mokėmės namuose. Tėveliai su mūsų mažaisiais vaikučiais skaitė lietuviškas knygeles, mokėsipo penkis naujus žodelius.

Pirmokai su tėveliais skaitė Grimų pasaką ,, Trys paršiukai" ir  iliustravo pasaką. Pamokas per skype turėjo 3 -9 klasių mokiniai. Skaitėme tekstus, atsakinėjome į klausimus, kalbėjome apie smulkiąją tautosaką, mokėmės skirti kalbos dalis...

Visi grožėjomės žiema, stebėjome jos išdaigas. Paskelbėme nuotraukų konkursą ,,Gražiausia šeimos nuotrauka žiemą". Dėkojame visiems mokinukams ir tėveliams už mūsų bendrus darbus.

Grožėkimės ne tik gamta, bet ir poezija. Henrikas Radauskas - lyrinių eilėraščių meistras, estetinės poezijos atstovas, sukūręs savitą stilių, savo poetinį pasaulėvaizdį. Muzikalumas, vaizdų spalingumas, net kvapai - pačios ryškiausios H.Radausko poezijos savybės.

Žiemos pasaka

Įspėk, kas kvepia? Neįspėjai.
Lelijos? Liepos? Vėjai? Ne.  
Taip kvepia princai ir kirpėjai,  
Taip kvepia vakaras sapne.  

Žiūrėki: linija pro stiklą  
Praėjo posūkiu tyliu,  
Rami šviesa pro švelnią miglą  
Čiurlena pieno upeliu.  

Žiūrėki: sninga, sninga, sninga.
Žiūrėki: baltas sodas minga.  
Nugrimzdo žemė praeity.  
Įspėk, kas eina? Neįspėjai:
Ateina princai ir kirpėjai,  
Balti karaliai ir kepėjai,  
Ir šlama medžiai apsnigti.
H.RadauskasLithuanian School