Rugsėjo 19 dieną mokyklos mokinukai pradėjo ruoštis XV lietuvių tautinių šokių šventei

Rugsėjo 19 dieną mokyklos mokinukai mokėsi irpradėjo ruoštis XV lietuvių tautinių šokių šventei, kuri vyks 2016 metų vasarą Baltimorėje.

Mokyklos direktorė po pamokų išskubėjo į Amerikos universitetą, kuriame vyko JAV paveldo kalbų programų konferencija ,,Bendravimo skatinimas tarp mokytojų, šeimų ir mokslininkų". Po konferencijos JAV lituanistinių mokyklų atstovės susitiko su Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Rolandu Kriščiūnu, ministre patarėja LyraPuišyte -Bostroem ir pirmąja sekretore Evelina Petrone. Į susitikimą visus pakvietė Neila Baumilienė, Kazickų šeimos fondo Niujorke skyriaus direktorė. Susitikimo dalyviai kalbėjo apie JAVlituanistinių mokyklų veiklą.

Simonas Falkauskas