Pilietinė akcija ,,Lietuva kviečia"

Šis šeštadienis buvo ypatingas. Mes dalyvavome pilietinėje akcijoje ,,Lietuva kviečia".
Šios akcijos tikslas - švęsti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną kartu. Daug lietuvių, gyvenančių svetur, Sausio 13 -ąją, Vasario 16-ąją , Kovo 11-ąją mini kartu su Lietuva.
Ypač per šias šventes norime būti visi kartu, vieningi.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną šį šeštadienį švetėme kartu su Šiaulių Aukštelkės pagrindinės mokyklos mokiniais ir mokytojais. Mokiniai bendravo virtualiai. Mes pasisveikinome su draugais iš Lietuvos skanduodami: ,,Vardan tos Lietuvos būkime kartu visados!" Kiekvienas turėjome prisistatyti. Reikėjo pasakyti vardą ir apibūdinti save būdvardžiu, kuris turėjo prasidėti pirmąją vardo raide. Išgirdome labai rimtų ir juokingų vardų: rimtoji Renata, kantrusis Kristupas, juokingas Jonas, budrus Benas, tautiškas Tomas, protinga Patricija, stipri Sofija, maloningoji Marija, vertingasis Vaidas, idomioji Ilona, svajingas Stepas, sarkastiška Skirmantė. Pagrindinė akcijos užduotis buvo  kartu sukurti sveikinimą Lietuvai. Kiekvienas mokinys turėjo sugalvoti sveikinimui žodį. Žodžiai negalėjo kartotis. Įdomiausia, kad nebuvo nė vieno tokio patžodžio. Aukštelkės mokiniai savo žodžius piešė, o mes turėjome atspėti, koks tai žodis. Mūsų mokiniai žodžius vaidino. Visiems mums sekėsi neblogai.
Džiaugėmės šia akcija. Dėkojame Šiaulių Aukštelkės mokyklos direktoriui Vaidui Baciui, mokytojai Ingai Zykienei, mokinių tėveliams ir visiems mokiniams, kurie šeštadienį atėjo į mokyklą ir dalyvavo šioje gražioje akcijoje kartu su mumis.

Virtualiai bendraudami sukūrėme bendrą sveikiną Lietuvai.

LIETUVA! BŪK LAISVA, BRANGI, MYLIMA, GRAŽI, LAIMINGA, RŪPESTINGA, TEISINGA, PROTINGA, ĮDOMI, SPALVINGA, TURTINGA, SVAJOJANTI, DAINUOJANTI IR SVABRI!

Lithuanian School