Nuotolinė pamoka apie sudėtingą lietuvių bendrinės kalbos formavimosi kelią

Spalio 18 d. 9 val. (Lietuvos laiku 16 val.) įvyko dvi pamokos apie sudėtingą lietuvių kalbos istoriją, lietuvių bendrinės kalbos formavimąsi. Pamokos pradžioje mokiniai pasidalijo įspūdžiais apie režisieriaus Jono Trukano 2011 metų filmą „Knygnešys“, kurį žiūrėjo namie. Filmas padėjo geriau suprasti spaudos draudimo situaciją, leido pajusti to meto dvasią.

Po to mokiniai, atlikdami nedidelį testą, pasitikrino, ką žino apie lietuvių kalbos istoriją. Išklausę pamokos, jie ištaisė teste padarytas savo klaidas. Per pamoką glaustai buvo apžvelgtas lietuvių istorijos kelias nuo XIII a., kai lietuvių kalba buvo vartojama tik kaip šnekamoji kalba, neturėjo valstybinės kalbos statuso, iki XX a. pradžios, kai lietuvių kalba pirmą kartą paskelbta valstybine kalba. Akcentuotas skaudžiausias lietuvių kalbai laikotarpis – 1864–1904 m. spaudos draudimas lietuviškai rašmenimis. Paaiškinta, kodėl lietuvių bendrinės kalbos pamatu tapo vakarų aukštaičių kauniškių (Užnemunės) tarmė.

Pamoką vedė Šiaulių universiteto lektorius Robertas Gedrimas

Lithuanian School