Mokyklos šokių kolektyvas „Eglutė“ pradeda šokių repeticijas

Šokis – viena seniausių žmogaus kultūrinės veiklos formų, turinti gilias ir ilgaamžes tradicijas. Šokis atspindi bendruomenės kultūrą, suburia visuomenę, palaiko etninės tradicijos gyvavimą, ugdo ir skeidžia lietuvybę, skatina meilę tautiškoms vertybėms. Liaudies šokiai atskleidžia tautos pasaulėvaizdį, mąstymo būdą, papročius. Tai svarbi lietuvių kultūros dalis ir grožinės literatūros pamatas.

Su nekantrumu ir dideliu džiaugsmu kiekvieną šeštadienį mokytoja Eglė Derkintytė kvies vaikučius šokti ir ruoš juos XV-ajai lietuvių tautinių šokių šventei, kuri įvyks 2016 metais liepos mėn. Baltimorės mieste, Inner Harbor rajone, Merilende.

„Lietuvių mokylos Vašingtone“ šokių kolektyvas „Eglutė“ turi net 20 šokėjėlių.
2016 metų pavasarį mokyklos šokių kolektyvas susijungs ir kartu repetuos su Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos šokių grupe „Juosta“.

 

Simonas Falkauskas