Mokyklėlėje Kalėdinis koncertas

Gruodžio 19 dienos rytą į mokyklėlę skubėjo daug vaikučių, daug mamyčių, tėvelių, močiučių, svečių, nes visi laukė pirmojo mokyklėlės kalėdinio koncerto. O koncerto buvo verta laukti, nes mokiniai kantriai kiekvieną šeštadienį muzikos mokytojos Viktorijos Zaborienės vadovaujami mokinosi giesmę po giesmės ir jas apipynę eilėraščiais bei linkėjimais išaugino į nuoširdų šventinį Kalėdų koncertą.

Šventė prasidėjo varpelių skambėjimu pagal G.F.Hendelio muziką. ,,Gyvename Didžiuoju laukimu. Iki Šventų Kalėdų nė savaitės neliko... Kiekvienas vis kitaip ateisime į šventę. Su savo atsiminimų glėbeliu: bažnytkaimio varpų skambėjimu, rogių girgždėjimu per baltą sniegą, kalėdiniais burtais... Prisiminsime išėjusius amžinybėn, pasidžiaugsime naujai atėjusiais, pagalvosime apie gerus darbus... Į mūsų namus ateis šventė...” Tokiais žodžiais po giesmės į susirinkusius kreipėsi mokyklos mokytoja Marija. Mokiniai vardijo savo norus, savo svajones, surinko gražiausius žodžių vėrinius savo seneliams, tėveliams, pasakė gražius linkėjimus. Koncerto metu išgirdome ne tik kalėdinių - krikščioniškų giesmių, bet ir liaudies dainų bei vaikiškų dainelių.

 

Lithuanian School