Kartu su bendruomene šventėme Kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną

Sekmadienį kartu su Vašingtono lietuvių bendruomene šventėme Kovo 11 -ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Nuoširdžiai  dėkojame puikiems mūsų mokiniams, mokytojams, tėveliams už dainavimą, eiles, buvimą kartu, už nuoširdumą, už bendrus, gražius darbus ir nuostabias akimirkas.
Mokytojai Viktorijai irakompaniatorei Ingridai dėkojame už puikų darbą su mokyklos bendruomene.

Laisvė yra viena iš svarbiausių vertybių, dėl kurios žmonės vieningai kovoja. Tėvyne, būk visada laisva!

Lietuvos vardas

Lietuva, kai aš tave tariu —
Prieš akis sumirga raštų raštai,
Ir pilna padangė vyturių,
Ir linų žydėjimas be krašto...

Skamba ten seni, šventi vardai
Girių, upių, klonių ir sodybų...
Sunkią skausmo skarą suardai —
Sidabru Sietynas šiaurėj žiba.

Ir suaidi vėl iš praeities
Dainos, mįslės, pasakos nutilę,
Ir pakyla tiltai iš nakties
Į didžiųjų kunigaikščių pilį.

Ir einu tais tiltais į tave,
Lietuva — trys tyro aukso saulės!
Ir skaitau: — Tėvyne, be tavęs
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis.
             
Bernardas Brazdžionis


Lithuanian School