Lietuvių tautosakos samprata, rūšys ir žanrai

Spalio 11 -ąją dieną devintosios klasės mokiniai su mokytoja Marija kalbėjo apie lietuvių tautosaką, jos rūšis ir žanrus. ,,Tautosaka - menas. Grožėdamiesi lietuvių tautosaka, savaime prabylame apie jos meniškumą. Lietuvių poetas, tautosakininkas ir kultūros veikėjas Liudvikas Rėza (1776 - 1840), pirmasis taip plačiai apibūdino lietuvių dainas, gėrėjosi jų natūralumu, nevaržomu paprastumu. Jį džiugino dainose vyraujanti skaisti dorovė, pagarba moralumui ir padorumui...jose dažnai matyti aukštas moralinis jautrumas, kuris rodo tautos būdo taurumą. Deminutyvų gausumas...suteikia lietuviškoms dainoms tą nenusakomą žavumą, tą malonumą, švelnų ir meilų skambėjimą, kuris užburia kiekvieną širdį. Greta naivumo ,,stebina lietuviškųjų dainų elegantiškumas ir grakštumas, kuris tolygus graikiškajam gracingumui ir kultūrai",- kalbėjo mokytoja. Aptarę, kas yra būdinga tautosakai, devintojai pradėjo pasakos ,,Eglė žalčių karalienė" analizę.

Mokyklos penkiamečiai džiaugėsi rudens dovanomis. Jie iš giliukų, lapų ir uogų darė 

šuniukus. Kira savo šuniuką pavadino Blinku. Lauke Olivija, Kira ir Tadas sukosi ant rato ir garsiai dainavo: ,,Ei, vija, pinavija"...

Po pamokų vaikučius į kiemą kvietė šilta, saulėta rudens diena.

Lithuanian School