Akmenės krašto literatų eilės skirtos Laisvės gynėjų dienai

,,Sausio 13-osios naktis liko šviesesnė už dieną, bent jau tiems, kurie tada budėjo ir veikė, kurie bėgo ne tolyn nuo mirties pavojaus, o artyn priėjo..." (Vytautas Landsbergis)

Sausio 13-ąją minima Laisvės gynėjų diena. Šią dieną prisimename žuvusiuosius 1991 metų sausio 13 dieną. Kraupiomis dienomis ir naktimis prie svarbiausių sostinės objektų budėjo daug žmonių. Laisvė iš jų pareikalavo didžiausios aukos - žuvo 14 gynėjų: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vytautas Koncevičius.

Akmenės rajono savivaldybės
Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

Akmenės krašto literatų eilės skirtos Laisvės gynėjų dienai, Sausio 13-ąjąi  


„Už laisvę jie gyvybę paaukojo“

LAISVĖ   LAIMĖJO

JUODA TAI DIENA,        
LIŪDNA TAI DIENA –
KAI SKAUSMAS
PLAUKĖ UPĖM,
BET GYNĖ
TĖVYNĘ
TAUTA MŪS MAŽA –
KAD ATEINANČIOS
DIENOS BŪTŲ GRAŽESNĖS,
KAD TĖVYNĖ
BŪTŲ LAISVA,
KAD DŽIAUGSMAS
PLAUKTŲ UPĖM...
GYNĖ, KOVOJO –
LAISVĖ LAIMĖJO,
KOVĄ JUODĄ
IR SUNKIĄ
ŠIANDIEN ŠVIESU,
ŠIANDIEN GRAŽU –
DŽIAUGSMĄ LAISVĖ
ATSINEŠĖ...

Aurelija Gerulskienė, 2016

„Nekalto kraujo lašas“

Iš nekalto kraujo lašo
Rožės žiedas skleidžias kyla
Tankų šūviai,  baimės šūviai
Naktyje išdrasko tylą
Ir nekalto kraujo lašas
Kiekvienam lietuviui krinta
Dar gyva esi, Tėvyne,
Neparduota, nesuminta
Iš nekalto kraujo lašo
Vėl gyvybės medis skleidžias
Ir tauta prieš jį lyg kryžių
Keliuosna parpuolus meldžias
Taip nekalto kraujo lašas
Kiekvienoj širdy vėl plaka
Tai ne jus į aukštą kalną,
 Tai vargus visus mūs neša.

Leonardas Pukinas

Lithuanian School