Mums rašo vadovėlių autoriai

R. Mikelionytė.jpg

Džiaugiamės sulaukę naujų vadovėlių „Kalbos žingsniai“. Viena iš šio vadovėlio bendraautorių, Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė, Rita Mikelionytė, siunčia Vašingtono lietuvių mokyklai linkėjimų:

„Kurdama šias užduotis labiausiai galvojau apie TAVE, mielas pirmoke, antroke, trečioke, ketvirtoke. Galvojau, ar tau patiks šios užduotys, ar suprasi, kaip jas atlikti, ko iš jų išmoksi, ar naujai perskaitytas žodis įstrigs galvoje ir gebėsi jį prisiminti kalbėdamas su kitais lietuviais. Jei taip atsitiktų, kad mano galvojimai išsipildytų, būtinai man pranešk“.

Tikimės daugybės gražių nuotykių ir atradimų!


Vasiliauskas.jpg

Mieli bičiuliai,

linkiu, kad lietuvių kalbos mokymasis Jums taptų būdu giliau pažinti unikalų vienos seniausių kalbų pasaulėvaizdį, o kiekviena pamoka – gyva ir užburiančia rašymo, kalbėjimo, įsiklausymo ir supratimo dovana!

Vienas iš mokymo priemonės „Kelionė į Lietuvą“ bendraautorių, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantas, Saulius Vasiliauskas.

Lithuanian School