Mokytoja iš Lietuvos džiaugiasi lituanistinių mokyklų veikla

Bendraudama su mokytoja Marija, daug sužinojau apie Amerikoje gyvenančius lietuvius, jų veiklą, šeštadienines lietuviškas mokyklas. Iš tiesų mane labai maloniai nustebino mūsų tautiečių siekiai puoselėti lietuvių tradicijas, mokytis gimtosios kalbos. Ne kartą esu pasakojusi savo mokiniams tai, ką buvau girdėjusi apie Amerikoje gyvenančius tautiečius ir jų pastangas išsaugoti gimtąją kalbą, rodžiau mokyklinius laikraštukus, pasakojau apie Amerikos lietuvių dainų ir tautinių šokių šventes. Jūsų pavyzdys įkvepia ir mus didžiuotis gimtąja kalba, vertinti ir kalbą, ir savo Tėvynę.

Susipažinusi su ,,Lietuvių mokyklos Vašingtone" internetiniu puslapiu, supratau, kad Jūsų mokykloje vyksta daug gražių ir prasmingų renginių. Mums, gyvenantiems ir dirbantiems Lietuvoje, galima pasisemti iš Jūsų mokyklos veiklos įdomių, gražių idėjų. Ypač sužavėjo gimtąja kalba parašyti mokinių kūrybiniai darbai, publikuojami laikraštėlyje, straipsniai lietuvių kalbos istorijos, kalbos vartojimo klausimais. Jūsų Mokytojai dirba šventą darbą.

Su nuoširdžia pagarba
Augutė Liutkevičienė,

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

 

Lithuanian School