Lietuvių liaudies šokių kolektyvas „Eglutė”

Lietuvių liaudies šokių kolektyvas „Eglutė” buvo suburtas 2015 metais rugsėjo mėnesį. Nors mūsų grupė yra labai jauna, mūsų užmojai - dideli. Siekiame, kad vaikai ne tik pamiltų tautinius šokius, bet kad per šokį pajustų mūsų kultūros gyvybingumą, kad saugotų mūsų kultūrinį paveldą, kad tvirtintų ryšį su Lietuva ir jos istorija.

Šiuo metu mūsų pagrindinis tikslas yra paruošti vaikus XV Tautinių šokių šventei, kuri vyks 2016 metais Baltimorėje, Merilendo valstijoje. Mūsų šaunieji šokėjėliai, kurių yra16 ir priklauso vaikų grupei, intensyviai repetuoja, kad puikiai pasirodytų šventėje. Ruošiame 4 šokius: „Kalvelis“, „Pasėjau kanapę“, „Vėjo malūnėlis“  ir „Barborytė“!

Šį šventė bus mūsų pirmasis toks svarbus ir ypatingas pasirodymas. Su nekantrumu ir dideliu džiaugsmu laukiame vasaros!

Pristatau „Eglutės” šokėjėlius ir jų pomėgius:


Anna Glenn (11metų)

Mergaitė domisi istorija ir jos mėgstamiausias lietuviškas žodis yra „paukštis”! Annai patinka šokti „Pasėjau kanapę.”

Mia Glenn (11 metų)

Domisi muzika. Jai smagus lietuviškas žodis „arkliukas”. Labiausiai patinka šokti „Vėjo malūnėlį“.


Viktorija Bartunek (7 metai)

Viktorijos mėgstamiausias užsiėmimas yra šokti, ypač  „Barborytę”. Mergaitei gražiausias lietuviškas žodis yra „ugnis”.

Sofia Vorobjovas (9 metai)

Matematika– Sofijos mėgstamiausia pamoka. Svarbiausias lietuviškas žodis yra „labas”! Sofijai patinka šokti „Pasėjau kanapę”.


Kristupas Vorobjovas.  (12 metų)

Jam patinka piešti. Šokis „Kalvelis” -  jo mėgstamiausias, nes tai energingas šokis.

Nomeda Granickaitė (12 metų)

Mokykloje jai patinka mokytis istorijos, o smagiausias žodis yra „dramblys”.


Jokūbas Koubayati (6 metai)

Jam patinka skaičiuoti ir svarbiausias lietuviškas žodis, pasak Jokūbo, yra „aš myliu”. Jokūbas labiausiai mėgsta šokį „Pasėjau kanapę”.

Ema Kauffman (7 metai)

Mergaitei patinka mokytis ir žaisti kompiuteriu. Emos brangiausias žodis yra „mama”.


Matas Stanis (7 metai)

Berniukas, nors nedrąsiai, bet prisipažįsta, kad jam patinka šokti. Ir geriausias lietuviškas žodis jam yra „labas”.

Eva Klovas (7 metai)

Ji mėgsta dainuoti ir šauniausias lietuviškas žodis, pasak Emos, yra „gimtadienis”. Evai labiausiai patinka šokti „Kalvelį”.


Patricija Gulla (7 metai)

Jai brangiausias žodis yra „mama” ir šeštadieniais ji labiausiai laukia šokių klasės. Mergaitei linksmiausiai šokasi „Kalvelis.”

Ula Olson (6 metai)

Mergaitė labai mėgsta skaityti, o jai gražiausias lietuviškas žodis yra „Lietuva”! Ula mieliausiai šoka „Pasėjau kanapę”.


Greta Čekanskis (6 metai)

Jai patinka skaityti ir žodis „gėlytė”. „Barborytė” yra mėgstamiausias Gretos šokis,kadangi nereikia laikyti berniukui už rankos.

Renata Sujeta (8 metai)

Mergaitei labiausiai patinka muzikos klasė ir svarbiausias jai lietuviškas žodis yra „meilė”! Renatos mėgiamiausias šokis yra “Kalvelis”.


Jonas Sujeta (12 metų)

Berniukui patinka sportas ir jo labai lietuviškas vardas- „Jonas”.

Darius Teel (6 metai)

Dariui patinka piešti, o jam mieliasias lietuviškasžodis yra „krepšinis”. „Vėjo malūnėlis” – Dariaus mėgstamiausias šokis.


Ir aš, šokėjėlių mokytoja, Eglė Derkintytė:

Kai augau Lietuvoje, tautiniai šokiai visada man buvo svarbi laisvalaikio dalis. Penkerius metus lankiau ,,Sedulos” lietuvių liaudies šokių kolektyvą. Oi, kiek daug smagių švenčių, pasirodymų ir kelionių! Su „Sedulos“  kolektyvu koncertavome ne tikLietuvoje, bet ir už jos ribų. Todėl dabar, pasitaikius progai, su džiaugsmu sutikau padėti įkurti „Eglutę”. Man maloniausiastebėti šokančius vaikus ir matyti, kaip šokis suburia ir vienija juos bendram tikslui. Smagu stebėti, kaip vaikai stengiasi išmokti naują judesį, apsisukimą, sekti negirdėtu ritmu, kaip vienas kitą paragina bei padeda išmokti naujus šokio žingsnelius.

Esu įsitikinus, kad mūsų dalyvavimas šioje šokių šventėje vaikų atmintyje išliks įsimintiniausiu pasirodymu. Smagu kartu kurti prisiminimus!

Lithuanian School